Contributie seizoen 2023

 

Lidmaatschap Senioren                   

Jaarlijkse contributie:                   € 140,00

 

Lidmaatschap junioren

Jaarlijkse contributie:          ,       € 70,00   (geldt ook voor senioren van 18 t/m 20 jaar)

Voor jeugd op de basisschool:   € 125,00 (dit is inclusief trainingen)

 

Familie lidmaatschap:                          € 350,00

Indien beide ouders en 2 junioren lid zijn kunt u gebruik maken van het familielidmaatschap. Dit is zonder trainingen.

 

Studenten lidmaatschap:                     € 100,00

 

Bondslid:                                               € 20,00

 

 

Betaling contributie

De contributie kan in één of twee termijnen betaald worden. De eerste termijn vervalt medio maart en de tweede termijn medio mei. Bij betaling in één termijn wordt de contributie volledig medio maart geïncasseerd. De contributie wordt geïnd via automatische incasso. Wordt geen machtiging gegeven voor automatische incasso en moet er een factuur gestuurd worden, dan worden er € 5,-- administratiekosten in rekening gebracht. Tevens dient dan de contributie in één termijn te worden voldaan, vóór aanvang van het seizoen. Machtiging kan worden verstrekt door invulling van een machtigingsformulier voor de inning van de contributie.