Ledenpas KNLTB

 

De ledenpassen worden uitgegeven wanneer een lid zijn/haar contributie heeft betaald. De passen zullen dan in de kantine  (bakje op alfabet achter de bar) neergelegd worden, alwaar ze afgehaald kunnen worden voor het eerst op de openingsdag. De KNLTB gaat echter over op een digitale ledenpas die via de ClubApp op te roepen is. De plastic versie is tot en met 2022 nog te gebruiken.

 

Algemene richtlijnen KNLTB

Het ledenpasje werd ingevoerd in 1985. Gebruik van het pasje is verplicht voor verenigingen, die competitie spelen en/of open toernooien organiseren en voor de leden die aan competitie en toernooien deelnemen. Onderstaand een aantal richtlijnen met betrekking tot het gebruik van het pasje bij competitie en toernooien.

 

Functie van het pasje

Het pasje fungeert als identiteitsbewijs, ledenpasje en wedstrijdpasje. Een pasje zonder pasfoto is met ingang van 1 januari 2008 ongeldig!!!

 

Gebruik van het pasje

Competitie: Bij de landelijke- en districtscompetitie moeten de passen voor aanvang van de wedstrijd worden uitgewisseld! De lidnummers van de deelnemende spelers moeten op het wedstrijdformulier worden ingevuld. Daardoor worden niet geoorloofde opstellingen vermeden.

 

Belangrijk: Alleen wanneer gehandeld wordt volgens bovenstaande procedure is protest tegen het niet spelen volgens sterkte mogelijk. Wanneer een speler het pasje niet bij zich heeft, kan de tegenstander de partij claimen! Het competitiereglement omvat volgens de laatste aanpassingen artikelen, die het uitwisselen van de pasjes regelen.

 

Pasje kwijt?

Bij vermissing, beschadigingen etc. kan via de ledenadministratie (niet bij het secretariaat) van de vereniging, tegen contante betaling van de daaraan verbonden kosten, een nieuwe pas worden aangevraagd. Competitiespelers en overige leden die meer willen weten over het Dynamische Speelsterkte Systeem (DSS) kunnen uitgebreide informatie vinden op www.knltb.nl