Afgelopen weken is de sponsorcommissie druk bezig geweest met nieuwe winddoeken en sponsorborden rondom de banen 1 t/m 4. Inmiddels zijn ze opgehangen door de door een aantal vrijwilligers/commissieleden.
 
Het ziet er super uit!
 
Dank aan alle sponsoren voor het vertrouwen in en steun aan onze vereniging.
 
Tevens een welgemeend dankjewel aan de commissieleden en vrijwilligers die hebben geholpen.
 
 
thumbnail IMG 7292thumbnail_IMG_7293.jpg
thumbnail_IMG_7326v.jpgthumbnail IMG 7326
thumbnail IMG 7288thumbnail_IMG_7295.jpg
thumbnail IMG 7306thumbnail_IMG_7309.jpgthumbnail IMG 7321
 thumbnail_IMG_7311.jpgthumbnail_IMG_7312.jpgthumbnail_IMG_7322.jpg
 
 
 thumbnail_IMG_7323.jpgthumbnail IMG 7325
 
 
 

Gedurende het tennisseizoen 2019 zijn wij van plan gezellige tennistoernooien te organiseren, telkens met een andere invulling.

Reserveer alvast de volgende data in je agenda:

 

Zondag 28 april, middag: Koningstreffen

Zaterdag 25 mei, middag: Aspergetoernooi

Zondag 30 juni, hele dag: Zomerspecial

Vrijdag 2 augustus, avond: Thuisblijvershusselen

Zaterdag 24 augustus, hele dag: Stoffer en Blik Toernooi

Zaterdag 28 september, middag: Herfstintroductie

Via de diverse media heeft u kunnen vernemen dat op 25 mei 2018 de nieuwe Privacy wet van toepassing is.

Ook LTV Herkenbosch heeft hiermee te maken en het Bestuur heeft de nodige acties ondernomen om uw gegevens te beschermen, hetgeen vastgelegd is onze Privacy Verklaring.

 

Privacy verklaring juni 2018

Dit is de privacyverklaring van LTV Herkenbosch, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40175356, hierna te noemen: `de Vereniging`.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Van ieder lid worden onderstaande gegevens in onze ledenledenadministratie verwerkt:

Naam, adres, woonplaats, geboortedatum, geslacht, telefoonnummers en emailadressen

Deze gegevens worden door de vereniging gebruikt voor:

  • Uw lidmaatschap van de KNLTB
  • De ledenlijst
  • Opstellen van kantine rooster

De ledenlijst is zichtbaar op het niet openbare gedeelte van onze website, die alleen voor Leden met een Gebruikersnaam en Wachtwoord toegankelijk is. Daarnaast is een exemplaar van deze lijst in de kantine in te zien.

Ook administreren wij uw bankrekeningnummer. Dit nummer wordt alleen gebruikt voor het innen van de contributie. Vanzelfsprekend wordt dit nummer niet voor andere zaken gebruikt.

De bewaartermijn van deze gegevens is gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar na beeindiging. Voor de financiële administratie geldt een bewaartermijn van 7 jaar na beeindiging van het lidmaatschap.

De adresgegevens (Naam, adres, woonplaats, telefoonnummers en emailadressen) worden na het beeindigen van het lidmaatschap wel gearchiveerd met als doel oud-leden te kunnen benaderen voor bijvoorbeeld een reünie of bijzondere gebeurtenis.

 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden.

 

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

 

Beveiliging persoonsgegevens

De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

 

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

 

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

 

Wijziging van het privacy beleid

De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

 

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke:         Bestuur LTV Herkenbosch

E-mail:                             Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens.

Verantwoording

Deze site is gemaakt voor LTVH liefhebbers door LTVH liefhebbers. Bij het ontwerpen van de vormgeving en het schrijven van de artikelen is getracht zorgvuldig te werk te gaan. Toch kan het voorkomen dat de berichtgeving niet volledig of niet geheel juist is. Indien u onvolkomenheden tegenkomt, dan nodigen wij u van harte uit dit aan ons te melden.

 

Aansprakelijkheid

Ondanks de gebruikte zorgvuldigheid kan de beschikbaarheid, volledigheid en juistheid van de gegevens niet worden gegarandeerd. LTVH aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of het verrichten van handelingen naar aanleiding van de op deze internetpagina verstrekte informatie. Ook aanvaardt LTVH geen aansprakelijkheid voor het niet beschikbaar zijn van deze internetpagina. LTVH garandeert niet dat deze internetpagina of de server waarop deze internetpagina ter beschikking wordt gesteld vrij is van virussen.

 

Deze site wil een communicatiemiddel zijn voor leden, trainer, bestuur en commissies van LTVH en een ieder die zich daarbij betrokken voelt. Dit hebben wij vormgegeven door op deze site functionaliteiten aan te bieden waarmee voornoemde groepen, zelf vorm en inhoud kunnen geven aan deze site, bijvoorbeeld door het plaatsen van meldingen in het gastenboek of het zelf plaatsen van video's en artikelen op de site. Ondanks de door ons genomen maatregelen en onze continue zorg en aandacht voor deze site, kan de site op enig moment inhoud bevatten die onjuist of onvolledig is, of inhoud bevatten die als kwetsend of aanstootgevend kan worden ervaren. Gezien het interactieve karakter van deze site en gezien het feit dat deze site wordt onderhouden door vrijwilligers in hun vaak spaarzame vrije tijd, kunnen wij daar geen aansprakelijkheid voor aanvaarden. Alleen de plaatser van die betreffende informatie achten wij daarvoor aansprakelijk. Wel kunt u van ons verwachten dat wij alles in het werk zullen stellen om onjuiste of onvolledig informatie zo snel mogelijk te corrigeren, kwetsende of aanstootgevende inhoud zo snel mogelijk van de site te verwijderen en dat wij maatregelen zullen nemen om dit in de toekomst te voorkomen, echter zonder het interactieve karakter van de site aan te willen passen.

 

Portretrecht

LTVH maakt van veel van haar activiteiten foto’s en video-opnames. Deze worden door de vereniging uitsluitend gebruikt voor interne doeleinden zoals verstrekking aan de eigen leden, gebruik voor nieuwsbrieven, de verenigingswebsite, flyers, posters etc. LTVH verstrekt deze foto’s niet aan derden. Indien u bezwaar heeft tegen dit interne gebruik kunt u contact opnemen met het bestuur.

 

Inhoud en Informatie doorgelinkte sites

Verwijzingen en links naar andere internetpagina's zijn slechts opgenomen ter informatie. De inhoud van deze andere internetpagina's staat niet onder controle van LTVH en wordt niet onderschreven. LTVH is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de in deze andere internetpagina's opgenomen informatie.

 

Toestemming gebruik informatie en foto's op deze site

Het is zonder voorafgaande toestemming toegestaan  materialen te printen of te downloaden voor niet-commerciële, informatieve en persoonlijke doeleinden. Het is niet toegestaan materialen of een gedeelte van materialen van deze internetpagina te verveelvoudigen, verkopen, op te slaan in gegevensbestanden zonder voorafgaande toestemming van LTVH. Ook is het niet toegestaan beeldmateriaal en foto's te gebruiken voor externe doeleinden. Al het materiaal dat ter beschikking wordt gesteld aan LTVH wordt automatisch eigendom van de vereniging LTVH.